PA-100W‧PA-150W‧PA-200W POKKA 100W/150W/200W擴大機系列/可選配DPLT或CD3SU模組/台灣製
產品型號: PA-100W‧PA-150W‧PA-200W系列
售  價: NT.6,000
產品顏色: 黑色
產品規格: 42 x 31.8 x 11cm
我要發問   我要購買
購物小提醒
PA-100W NT6000
PA-150W NT6900
PA-200W NT7800
PA-100WDPL NT7800
PA-150WDPL NT8700
PA-200WDPL NT9600
PA-100WCD3SU NT10950
PA-150WCD3SU NT11850
PA-200WCD3SU NT12750
100W/150W/200W系列都可以選配DPLT(USB、SD卡、Tuner收音機)或CD3SU(CDmp3、USB、SD卡)模組,都具備麥克風優先廣播功能。
 
產品特色:
產品規格說明: